Students

For Students in Sweden / för studenter i Sverige

Är du intresserad av ett spetsteknologiskt examensarbete eller projekt som leder till högpresterande produkter är Staccato Technologies företaget för dig.

Staccato Technologies huvudprodukt är en högteknologisk styrenhet för tryckluftssystem (pneumatik). I styrenheten ingår funktioner som i Sverige egenutvecklade magnetventiler, elektronik och mjukvara.

Styrenheten används i flera olika pneumatiska applikationer där det alltid finns utrymme för vidareutveckling i områden som spänner över teknologier från mekanik till elektronik och mjukvara.

Exempel på möjliga projekt;

 • Mjukvarufunktioner för inbäddade system.
 • Utvärdering och anpassning av pneumatiska system.
 • Utveckling och anpassning av speciella elektronikfuntioner
 • Optimering av ventilfunktioner mot bakgrund av temperatur och livslängdskrav.
  • Kartläggning, utvärdering och förslag på möjliga alternativa material:
   • Elastomerer
   • Nötningståliga mjukmagnetiska legeringar

Vill du veta mer kan du kontakta fleming.dambo@staccatotech.se